ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

میز اپتیکی و بردبورد اپتیکی

میزهای اپتیکی از ملزومات اصلی آزمایشگاههای تحقیقاتی است که از انتشار لرزه زمین به سطح میز جلوگیری می کند.

دسته‌بندی